Trappen vaktermen

Trapmodellen BVA Trappen

BVA trappen: uitleg termen voor trappen

Omdat niet iedereen bekent is met alle vaktermen in de trap branche hier een pagina waarin de meest begruikte woorden nader toe worden gelicht.
Mocht er iets ontbreken of heeft u ergens hulp of uitleg bij nodig neemt u dan gerust contact op met BVA trappen.
 

Verschillende soorten trappen

Er zijn diverse soorten trappen die wij op maat produceren, de meestvoorkomende trappen die wij leveren dan wel niet plaatsen zijn.

Rechte trap -/ steektrap

Een trap met een geheel rechte looplijn.

Spiltrap

Een spiraal-/rond- gevormde trap die om een centrale paal (spil) loopt.

Wenteltrap

Spiraal-/ cirkel- vormige, rond gaande trap zonder centrale paal (spil), maar met een binnen- en buitenboom

Kwart trappen

Er zijn diverse types kwarttrappen welke hieronder beschreven.

Onderkwart trap

Een trap met kwart draai onderaan de trap.

Bovenkwart trap

Een trap met kwart draai bovenaan de trap

Tweekwarts trap

Een trap met twee kwart draaien. De tweekwarts trap wordt ook wel halfslag trap genoemd.

Bordestrap

Een bordes of dan wel een tussenbordes is een platform dat twee trappen of trapdelen met elkaar verbindt.
Een bordes is een soort tussen plateau.

Open trap

Een open trap is een trap zonder stootborden, een trap waar je tussen de treden door kunt kijken.

Dichte trap

Een dichte trap is een trap waar je niet tussen de traptreden door kunt kijken, de treden zijn dicht gemaakt met stootborden.
Een dichte trap word ook wel een gesloten trap genoemd.

Stootborden

Stootborden worden gebruikt bij een dichte (gesloten) trap. Stootborden is de betimmering die tussen de treden worden gemaakt. . Stootborden dienen ter afdichting van de opening tussen twee (opvolgende) treden en de aansluitende trapbomen-/spil.

Trapboom-/ trapbomen

Bomen zijn de zijkanten/buitenkant van een trap waar tussen de treden geplaatst worden.
De trapbomen dragen de trap treden. Trapbomen worden soms ook als “wangen” genoemd. Als een trap zonder trapbomen wordt geplaatst dan noemen we dit een bloktrap. Dat wil wel zeggen dat de treden en stootborden meestal dikker worden uitgevoerd.

Spil

De spillen van een trap zijn de verticale palen waar de trap op “leunt”.

Optrede

De optrede is de verticale afstand tussen twee opeenvolgende traptreden, ook wel de “trede-hoogte” genoemd.

Aantrede

De aantrede is de horizontale afstand tussen twee opeenvolgende traptreden, ook wle de “trede-diepte” genoemd.

Looplijn

De looplijn is de denkbeeldige lijn hoe men de trap beloopt. De looplijn wordt ook wel de “klimlijn” genoemd.

Luie trap

Een luie trap is een trap waarvan de stijghoek op de klimlijn erg klein is. Als “vuist”regel geldt: 2x optrede + 1x aantrede = 570 à 630 mm.

Wel

De oversteek van de trede ten opzichte van het stootbord heet de wel. Bij open trappen is de wel de overlapping van de onderlinge treden.

Weltrede

De bovenste trede van een trap noemen we de weltrede, deze ligt met de bovenkant gelijk met de afgewerkte vloer. 

Bloktrede

Een bloktrede is de eerste of eventueel meerdere, vergrote trede van een trap (er steekt een blok buiten de trap uit). Een bloktrede geeft een trap een klassieke en chiquere uitstraling.  Trappen met bloktrede zijn vaak een lust voor het oog en betrekt de trap bij het meubilair.

Balustrade

De balustrade is het (schuine) hekwerk langs de open zijde van een trap, dit noemen we de balustrade.
De balustrade zorgt ervoor dat men (aan de zijkant) niet van de trap kan vallen. De balustrade is iets anders dan het soms verwarde “verdieping hekwerk”.

Verdieping hekwerk

Het horizontale hekwerk langs het trapgat noemen we verdiepingshekwerk. Het verdieping-hekwerk zorgt ervoor dat men niet in het trapgat kan vallen.
Het verdiepings-hekwerk wordt ook wel eens vide hekwerk genoemd. Een vide is een open ruimte die groter is dan het minimaal vereiste trapgat.

Het verdiepingshekwerk wordt wel eens verward met de balustrade.

Muurleuning

Een muurleuning is de leuning langs de trap welke met leuningdragers aan de aansluitende muur of dan wel afscheiding bevestigd wordt. Een muurleuning zorgt ervoor dat je houvast hebt bij het belopen van de trap. 

Antislip-/antislip profiel

Antislip is één of meerdere strips die aangebracht wordt in een gefreesde sleuf in de trap treden.
Een antislip profiel zorgt ervoor dat u minder snel uitglijd op de trap.  Uiteraard freest BVA trappen deze sleuven zelf op maat.

Beloopbaarheid

Dit is de de hoek van de trap of te wel de verhouding tussen de optrede en de aantrede. Een in de trappen branche gebruikte formule (struikelformule) = twwe maal de optrede + één maal de aantrede  geeft de beloopbaarheid (”luiheid”) van een trap aan. Des de kleiner de waarde hoe ”luier” de trap is.

Hoofdbaluster -/hulpspil

Dit is een loodrecht opgaand (meestal rechthoekig) deel van de trap, bijvoorbeeld aan een uiteinde van een trapboom bevestigd of aan trap -/vloer- hekken.

Loopgebied

Dit is het gebied, waarbinnen de looplijn van de trap moet liggen. Deze term is moeilijk in enkele woorden volledig te omschrijven. In het kort echter: Uitgaande van de minimum breedte van de trap (80 cm) en het gegeven, dat de klimlijn minimaal 30 cm uit de zijkant van de trap c.q. de aangrenzende muur/afscheiding moet liggen, resteert een loopgebied van 20 cm (80 cm – 2×30 cm).

Traphek

Hekwerk op een trap (of deel daarvan) gelijk lopend met de trapboom, aangebracht tussen spillen dan wel hoofd-balusters, doorgaans bestaande uit b.v. verticale spijlen en een zo genoemde dek-leuning, aan de onderkant gemonteerd op de trapboom of trap treden. Een traphek dient om vallen te voorkomen. 

Traptrede

Het zal duidelijk zijn, dat daarmee de liggende delen van de trap worden bedoeld, bestemd voor ondersteuning van de voet bij het belopen van de trap. Standaard is een traptrede 33-38 mm dik. 

Vrije hoogte -/ doorloophoogte

Dat is de hoogtemaat, loodrecht gemeten tussen elke willekeurige positie op de voorkant van een trede en het daarboven aanwezige deel (bv plafond of onderkant bovenliggende trap)

Naast genoemde zijn er nog meer termen maar bovengenoemde trap-termen volstaan voor de meest voorkomende trappen. Mocht u vragen, suggesties hebben dan staan wij u graag persoonlijk te wordt. Om BVA Trappen te contacteren gebruik de contactpagina.

© 2018 by BVA Trappen